Republika e Kosoves

Prizren

Shukri Quni

Data e lindjes: 15.02.1965

Vendi i lindjes: Fshati Kojushë

Subjekti politik: Nisma Socialdemokrate

Edukimi:

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, drejtimi Histori, niveli master

Profesioni: Profesor i historisë

Mandati: 3-të