Republika e Kosoves

Prizren

Komiteti për Kulturë, Rini dhe Sport

Anëtarët e komitetit:

  1. Selman Sokolaj, anëtarë nga Kuvendi i Komunës (LVV);
  2. Adrit Krasniqi, anëtarë nga Kuvendi i Komunës (PDK);
  3. Qemal Krasniqi, anëtarë nga Kuvendi i Komunës (LDK);
  4. Dalila Bahtijareviç – Aliti, eksperte e jashtëm në fushën për Kulturë, Rini dhe Sport;
  5. Ejona Hoxhaj, eksperte e jashtëm në fushën për Kulturë, Rini dhe Sport.