Republika e Kosoves

Prizren

Drejtoria e Urbanizëmit dhe Planifikim Hapësinor