Republika e Kosoves

Prizren

Prizrenoska Komunako Statuti

ROM – Bershesko butyako raporti – yanuari decembri 2023 e KOKI – Raporti vjetor i punes Janar- Dhjetor 2023 i (ZKKK-së)

ROM – Decisia vash qhibyako penjaripe – Vendimi per njohjen e gjuhes

ROM – Pheripe-Yaveripe e Regulativako vash Qhibya Plotësim-Ndryshim i Rregullores për Gjuhët

Njoftim për organizimin e konsultimit publik për Plotësimin-Ndryshimin e Rregullores për përdorimin e gjuhëve në Komunën e Prizrenit (4-ter gjuhë)