Republika e Kosoves

Prizren

Drejtoria e Shërbimeve Publike