Republika e Kosoves

Prizren

Drejtor

Çelë Lamaj

e-mail: cele.lamaj@rks-gov.net
Zyre: +383(0) 38 200 44-730

__________________________________________________________________________________________________________

Çele Lamaj i lindur në Gusi me 01.10.1964, shkollën e mesme e kreu ne Prizren në Gjimnaz në vitin 1983. Për të vazhduar në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës ne vitin 1990. Po të njejtin vit filloi punën në profesion, në hartimin e projekteve dhe menaxhim projektesh. Që nga korriku 1999 deri në vitin 2007 ka qenë bashkëpunëtor profesional në Drejtorinë e Urbanizimit dhe Planifikim Hapësinor, në vitin 2008 emërohet në pozitën Drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor në Komunën e Prizrenit.

Nga viti 2008 aktivitetin e tij profesional e vazhdoi në kompani private, në vitin 2015 ka themeluar zyren e tij projektuese “DOUBLE ARCHITECTS”, ku ka qenë i angazhuar deri në janar të vitit 2022, kur është emëruar drejtor në qeverisjen aktuale.