Republika e Kosoves

Prizren

Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Anëtarët e komitetit:

  1. Islam Thaqi, anetarë nga Kuvendi i Komunës (LVV);
  2. Driton Dagi, anetarë nga Kuvendi i Komunës (PDK);
  3. Anetarë nga Kuvendi i Komunës, (që do ta sjellim me shkrim);
  4. Semra Avdi, eksperte e jashtëm nga fusha e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale;
  5. Ayda Çesko, eksperte e jashtëm nga fusha e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale.