Republika e Kosoves

Prizren

Komiteti për Barazi Gjinore

Anëtarët e komitetit:

  1. Shqipe Shatri, anetarë nga Kuvendi i Komunës (LW);
  2. Ymran Fusha, anetarë nga Kuvendi i Komunës (PDK);
  3. Kujtesa Kabashi – Shatri, anetarë nga Kuvendi i Komunës (LDK);
  4. Liridon Sallauka, ekspert i jashtëm në fushën e Barazisë Gjinore;
  5. Feta Mula, ekspert i jashtëm në fushën e Barazisë Gjinore.