Republika e Kosoves

Prizren

Për qasje në dokumente zyrtare duhet që ta shkarkoni formularin më poshtë, ta plotësoni dhe të dorëzoni te sporteli i Zyres Pritëse numër 1
Për çfarëdo lloj informatash shtesë mund ta kontaktoni zyrtaren ligjore Valdete Shpendi, në sportelin nr 1 te Komuna e Prizrenit ose përmes emailit:

valdete.shpendi@rks-gov.net

dhe numrave të telefonit  038 200 44 757

Klikoni këtu për ta shkarkuar formularin

Ligji për qasje për dokumente zyrtare (klikoni)

E drejta për tu informuar për punën e komunës suaj