Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Misioni & Vizioni

Faqja zyrtare në internet e Komunës së Hanit të Elezit është dritare përmes së cilës

qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjërë, mund të informohen për punën

dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë.

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Qasja ne dokumente zyrtare

Portali shteteror

PJESËMARRJA E GJERË PËR QEVERISJE TË MIRË

Pagesat e tatimit ne prone

Licensa

Shërbimet digjitale të AKK-së-Aplikimi për certifikate të pronës.

Institucionet e Republikës së Kosovës

Harta e qytetit

Ndreqe.com

e-Kosova

Publikime-Si i shpenzon shteti paret tona?

Profili i komunës