Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Misioni & Vizioni

Faqja zyrtare e Komunës së Hanit të Elezit është burimi kryesor i informacionit për qytetarët në lidhje me punën dhe sukseset e komunës. Kjo platformë ofron një dritare të qartë dhe të përditësuar për të ndarë zhvillimet aktuale, projektet në vijim, dhe arritjet e komunitetit tonë. Duke përdorur këtë faqe, qytetarët mund të jenë në dijeni të gjithë çështjeve që janë në fokus, duke ndihmuar në një bashkëpunim më të mirë dhe në zhvillimin e përbashkët të komunitetit tonë.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Qasja ne dokumente zyrtare

Portali shteteror

PJESËMARRJA E GJERË PËR QEVERISJE TË MIRË

Pagesat e tatimit ne prone

Licensa

Shërbimet digjitale të AKK-së-Aplikimi për certifikate të pronës.

Institucionet e Republikës së Kosovës

Harta e qytetit

Ndreqe.com

e-Kosova

Publikime-Si i shpenzon shteti paret tona?

Profili i komunës