Republika e Kosoves

Hani i Elezit

NËNKRYETAR I KOMUNËS

I lindur më 3 Nëntor 1989 Paldenicë

Hani i Elezit

Përgatitja Profesionale

01/09/2009–29/12/2012

Bachelor / Bank, Financë dhe Kontabilitet

University “ILIRIA”, Prishtinë  (Kosovë)

01/09/2015

Master/Banka, Financa dhe Kontabilitet

University ” AAB”,  Prishtinë  (Kosovë)

01/08/2017

Teknik  i Certifikuar

SCCAK / Shoqata e Kontabilistëve të akredituar të Kosovës .

01/05/2015–31/08/2015

Trajnime Për Kontabilitet

EMI /European Management Institute, Pristinë (Kosovë)

01/02/2016–30/06/2016

Certifikat për Menaxher Transporti  (CPC)

01/01/2014–31/03/2014

Trajnim për Kontabilitet

01/03/2013–29/05/2014

Trajnim për Kontabilitet

 

Përvoja e punës

01.09.2020-30.011.2021

DREJTOR FINANCIAR NË  ‘’ROYAL R ’’ SH.P.K.

01.06.2020-30.08.2020

DREJTOR NË  ’’METAL KOSOVA’’

01.08.2019 -30.06.2020

Zv.DREJTOR   NË GNTC “GORENJE SH.A PRISHTINË “

01.04.2018-31.05.2019

MENAXHER I KONTABILITETIT DHE I NDERTIMIT TE FABRIKËS SË KROMIT NË “ALBA GROUP SHPK “

01.03.2017-31.03.2018

MENAXHER I KONTABILITETIT DHE I PROKURORIMIT NË “DAKI” SHPK

01.03.2017-31.03.2018

KONTABILIST NË “ALBA GROUP“ SHPK

01.04.2013-30.07.2014

ZYRTARË  I FINANCAVE  NË “ALDI CONSTRUCTION“ L.L.C.

KANDIDAT PËR DEPUTET  NË  KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË ZGJEDHJET E 14 SHKURTIT 2021