Republika e Kosoves

Hani i Elezit

DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE

Kimete Kuka

Lindur me 03.05.1986

Hani Elezit

Shkollimi i mesëm:Gjimnazi I përgjithshëm, SHML Dardania, Hani i Elezit

Studimet universitare: Fakulteti Juridik, Universiteti I Prishtinës

Studimet Mastër: Kushtetues Administrativ, Universiteti I Prishtinës

Eksperienca profesionale:

Referente në mardhënje me puntorin, Fabrika e Stiroporit Hani Elezit

Kontrollere në Regjistrimin e popullsisë , Ekonomive Familjare dhe Banesave