Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Nora Ballazhi-AAK

Nora Xhoni  e lindur më: 02 09 1987   në Hun-Libi  me vendbanim të përhershëm  në Han të Elezit.

E diplomuar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik – Departamenti I Shkencave Politike dhe Administrat Publike

Anëtare e Komitetit për Politikë dhe Financa

Shefe e grupit në Kuvendin Komunal nga  AAK

ANËTARE E KUVENDIT ( Mandati Dytë)