Republika e Kosoves

Hani i Elezit

DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK

Majlinda Kaloshi

Lindur me 09. 05. 1997

Gorancë, Hani Elezit

Shkollimi fillor: Veli Ballazhi, Gorancë

Shkollimi i mesëm:Gjimnazi i shkencave të natyrës, SHML Dardania, Hani i Elezit

Studimet universitare: Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor, UBT – Prishtinë

Eksperienca profesionale:

Arkitekte – Freelancer

Arkitekte kryesore – Boana AS, Oslo / Norvegji

Interior Designer dhe Menaxhim Projektesh – Jazzberry, Berlin / Gjermani

Arkitekte – Crown Furniture – Ferizaj / Kosovë

Departamenti i Mirëmbajtjes (Njësia e Ndërtimeve) & Departamenti i Mjedisit – Sharrcem – Hani Elezit / Kosovë

Themeluese dhe arkitekte kryesore – Metanoia, Hani Elezit / Kosovë 

Trajnimet: 

Punëtori – “Hapësirat e jashtme

Akademi  – “Dizajn për planifikim hapësinor

Punë Vullnetare:

Ekspozitë – “Modernizimi në Kaçanik dhe Han të Elezit që nga 1960 deri më sot

Pjesë e forumit rinor të fshatit Gorancë – Projektim dhe menaxhim të projekteve që kanë për qëllim zhvillimin dhe emancipimin e komunitetit.

Ka qenë pjesë e ekipit për trajnim të nxënësve të shkollës fillore për vetëdijesim dhe motivim të shkollimit të mëtutjeshëm.

Autore e shkrimeve të publikuara në emër të komunitetit në website dhe rrjete sociale, që kanë shprehur pakënaqësitë e qytetarëve ndaj problemeve me të cilat janë ballafaquar ata.