Republika e Kosoves

Hani i Elezit

DREJTORIA PËR BUJQËSI PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL

Abduraman Bushi

Hani i Elezit

I Lindur me 02.03.1964

Kualifikimet

Shkolla fillore  e mesme e ulët ‘’Ilaz Thaçi’’ –  1972 – 1980.

Shkolla e mesme matematiko – natyrore –   1980 – 1984.

Universiteti i Prishtines –  Fakulteti i Bujqësisë –  Drejtimi i përgjithshëm –  1985 – 1990.

Pëvoja e punës

Profesor i Bujqësisë

SH.M. ‘’Skëndërbeu’’ – Kaçanik. 2001-2003

Mësimdhënës

SH.F.M.U. ‘’Ilaz Thaçi’’ – Hani i Elezit. 2005-2006

Mësimdhënës

SH.F.M.U. ‘’Ilaz Thaçi’’ – Hani i Elezit. 2006-2008

Mësimdhënës

SH.FM.U. ‘’Kështjella e diturisë’’ – Paldenicë – Hani i Elezit.2010-2013

Profesor i  mësimit zgjedhor dhe i edukatës fizike.SH.M.L. ‘’Dardania’’ – Hani i Elezit.

01.08.2017- 01.08.2022 (ME KONTRATË PUNE).

Teknolog destilimi i pijeve alkoolike

SH.P.K. ‘’Spirit’’ – Vataj – Kaçanik.