Republika e Kosoves

Hani i Elezit

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

E lindur më 06.10.1994. 

Mësimet fillore i ka kryer në shkollën Gjergj Kastrioti Skendërbeu” Kërçovë. 

Gjithashtu, edhe ato të mesme i ka kryer në Kërçovë në shkollën “Drita“.

Studimet universitare i ka kryer në Universitetin Shtetëror të Tetovës, fakultetin Ekonomik, dega Administratë Biznesi/Menaxhment, 

Ka kryer kurse të gjuhëve të ndryshme si: Anglisht (gjithë nivelet), Frengjisht(A1,A2,B1,B2), Gjermanisht (A1,A2,B1,B2).

Flet rrjedhshëm gjuhën maqedonse dhe serbe. 

Ka qen pjesë e organizatave të ndryshme studentore,ku kanë kryer aktivitete dhe projekte të ndryshme.

Ka kryer praktikën në një biznes të vogël dhe praktikë në bank. 

Poashtu ka një punëtori në shtëpi, ku merret me punime dore për korniza të personalizuara me teknikën Quilling. 

Është në proces të vazhdimit të studimeve postdiplomike. ​