Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Mbledhja Inaguruese e Kuvendit të Komunës

Mbledhja e nëntë e rregullt e Kuvendit të Komunës

Periudha e Votimit Përmes Postës

Mbledhja e tetë e Kuvendit të Komunës

Mbledhja e shtatë e Kuvendit të Komunës

Aplikimi për regjistrim për votim përmes postës

Mbledhja e gjashtë e kuvendit të komunës 2021

MBLEDHJA E PESTE E KUVENDIT TE KOMUNES 2021

MBLEDHJA E KATERT E KUVENDIT TE KOMUNES