Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Mbledhja e njëmbëdhjet e Kuvendit të Komunës-2022-Transmetim

Mbledhja e dhjetë e kuvendit të komunës-2022-Transmetim pjesa 1

Mbledhja e dhjetë e Kuvendit të Komunës -Transmetim2022-Pjesa 2

Mbledhja e nëntë e kuvendit të komunës-Transmetim

MBLEDHJA E TETË E KUVENDIT TË KOMUNËS

Mbledhja e shtatë e Kuvendit të Komunës 2022

Mbledhja e gjashtë e Kuvendit të Komunës 2022-pjesa 1

Mbledhja e gjashtë e Kuvendit të Komunës 2022-pjesa 2

Mbledhja e pestë e kuvendit të komunës