Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Mbledhja e pestë e kuvendit të komunës

Si të aplikoni përmes platformës SIMBNJ

MBLEDHJA E KATËRT E KUVENDIT TË KOMUNËS 2022-28.04.2022 -PJESA-I-

MBLEDHJA E KATËRT E KUVENDIT TË KOMUNËS 2022-28.04.2022 -PJESA-II-

MBLEDHJA E KATËRT E KUVENDIT TË KOMUNËS 2022-28.04.2022 -PJESA-III-

Mbledhja e tretë e Kuvendit të Komunës

Mbledhja e dytë e kuvendit të Komunës-2022

Mbledhja e parë e Kuvendit të Komunës -pjesa 1

Seanca e parë e Kuvendit të Komunës -pjesa 2