Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Mbledhja e gjashtë e Kuvendit Komunal – Hani i Elezit 2023

Mbledhja e 5-të e Kuvendit Komunal Hani i Elezit 2023- Pjesa e dytë

Mbledhja e 5-të e Kuvendit Komunal – Hani i Elezit 2023 -Pjesa 1

Mbledhja e 4-të e Kuvendit Komunal Hani i Elezit 2023

Mbledhja e 3-të e Kuvendit Komunal Hani i Elezit

Mbledhja e dytë e Kuvendit të Komunës-2023

MBLEDHJA E PARË E KUVENDIT TË KOMUNËS-2023

Mbledhja e dymbëdhjet e Kuvendit të Komunës-Transmetim

Manifestimi për nder të “28 Nëntorit – Ditës së Flamurit”