Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Mbledhja e dytë e Kuvendit të Komunës-2023

MBLEDHJA E PARË E KUVENDIT TË KOMUNËS-2023

Mbledhja e dymbëdhjet e Kuvendit të Komunës-Transmetim

Manifestimi për nder të “28 Nëntorit – Ditës së Flamurit”

Mbledhja e njëmbëdhjet e Kuvendit të Komunës-2022-Transmetim

Mbledhja e dhjetë e kuvendit të komunës-2022-Transmetim pjesa 1

Mbledhja e dhjetë e Kuvendit të Komunës -Transmetim2022-Pjesa 2

Mbledhja e nëntë e kuvendit të komunës-Transmetim

MBLEDHJA E TETË E KUVENDIT TË KOMUNËS