Republika e Kosoves

Vushtrri

Misioni & Vizioni

Mirë se vini në ueb faqen zyrtare të Komunës së Vushtrrisë

Një prej segmenteve të rëndësishëm të administrimit të pushtetit lokal pa dyshim se është transparenca dhe ofrimi i informacioneve të nevojshme qytetarëve dhe gjithë institucioneve që kanë të bëjnë me administratën lokale. Duke qenë koherent me trendët më bashkëkohore të komunikimit, me qëllim që qytetarit ti ofrohen sa më shumë informata, në këtë ueb faqe do të gjeni informacione dhe dokumente të shumta për Komunën s Vushtrrisë si dhe punën e Kuvendit Komunal dhe organeve tjera të administratës Komunale.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Qasja në dokumentet publike

Raporto ankesën për shërbime publike komunale

Inqizimet e mbledhjeve të Kuvendit komunal

Platforma për të hyrat dhe shpenzimet buxhetore

Fatura e mbeturinave

Kushtet-Lejet ndërtimore – Certifikatë të përdorimit

Regjistrimi i pronës

Udhëzues dhe informacione për shërbimet e komunës

Portali Shteteror

Qendra e thirrjeve

Platforma e komunikimit online

Pagesat e tatimit ne prone

Licensa

Leje

Himni

Harta e qytetit

E-Rekrutim

E-Administrata

Broshura

Autorizime