Republika e Kosoves

Vushtrri

Misioni & Vizioni

Mirë se vini në ueb faqen zyrtare të Komunës së Vushtrrisë

Një prej segmenteve të rëndësishëm të administrimit të pushtetit lokal pa dyshim se është transparenca dhe ofrimi i informacioneve të nevojshme qytetarëve dhe gjithë institucioneve që kanë të bëjnë me administratën lokale. Duke qenë koherent me trendët më bashkëkohore të komunikimit, me qëllim që qytetarit ti ofrohen sa më shumë informata, në këtë ueb faqe do të gjeni informacione dhe dokumente të shumta për Komunën s Vushtrrisë si dhe punën e Kuvendit Komunal dhe organeve tjera të administratës Komunale.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Legalizimi i objekteve pa leje

Raporto ankesën për shërbime publike komunale

Inqizimet e mbledhjeve të Kuvendit komunal

Kushtet-Lejet ndërtimore – Certifikatë të përdorimit

Fatura e mbeturinave

Udhëzuesi për aplikim online për certifikata të gjendjes civile

Udhëzues dhe informacione për shërbimet e komunës

Regjistrimi i pronës

Platforma për të hyrat dhe shpenzimet buxhetore

Emaili zyrtar

Qasja në dokumentet publike

Qendra e thirrjeve

Portali i transparencës

Lajmëro korrupsionin në komunë

Platforma e shërbimeve online

Lista e përgjithshme e pronave të paluajtshme komunale

Licensa

Leje

Zyra e turizmit

E-Rekrutim

E-Administrata

Broshura

Autorizime