Republika e Kosoves

Vushtrri

Misioni & Vizioni

Mirë se vini në ueb faqen zyrtare të Komunës së Vushtrrisë

Një prej segmenteve të rëndësishëm të administrimit të pushtetit lokal pa dyshim se është transparenca dhe ofrimi i informacioneve të nevojshme qytetarëve dhe gjithë institucioneve që kanë të bëjnë me administratën lokale. Duke qenë koherent me trendët më bashkëkohore të komunikimit, me qëllim që qytetarit ti ofrohen sa më shumë informata, në këtë ueb faqe do të gjeni informacione dhe dokumente të shumta për Komunën e Vushtrrisë si dhe punën e Kuvendit Komunal dhe organeve tjera të administratës Komunale.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Raporto ankesën për shërbime publike komunale

Profili i komunës

Platforma për të hyrat dhe shpenzimet buxhetore

Legalizimi i objekteve pa leje

Video mbledhjet e kuvendit komunal

Fatura e mbeturinave

Kushtet-Lejet ndërtimore – Certifikatë të përdorimit

Qasja në dokumentet publike

Regjistrimi i pronës

Lista e shërbimeve të komunës dhe informacioneve lidhur me realizimit të këtyre shërbimeve

Udhëzuesi për aplikim online për certifikata të gjendjes civile

Lajmëro korrupsionin në komunë

Qendra e thirrjeve

Këshillat e fshatrave dhe lagjeve urbane

Lista e përgjithshme e pronave të paluajtshme komunale

Licensa

Leje

Zyra e turizmit

E-Rekrutim

Sinjalizuesi

Broshura

Autorizime