Republika e Kosoves

Vushtrri

 

 

 


 

 

                                                                                          

Shpenzimet e Komunës                                                                                                 Të hyrat e Komunës