Republika e Kosoves

Vushtrri

 

Mirjeta Duraku

Zyrtare për informim dhe monitorim të mediave

Tel: +381 (38) 200 – 42455
E-mail: mirjeta.duraku@rks-gov.net