Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Vushtrri

Nënkryetari

AFRIM NAMANI

Drejtor i Drejtorisë Komunale të Arsimit

Afrim (Ragip) Namani, u lind më 27.07.1975 në fshatin Nedakoc, Vushtrri.

Shkollën fillore e kreu në sh.f. “Ali Kelmendi” në Vushtrri;

Shkollën e mesme në Gjimnazin “Muharrem Bekteshi”, drejtimi Gjimnaz i Shkencave Matematike – Natyrore në Vushtrri;

Në vitin 2000 u diplomua në Fakultetin e Shkencave Matematike – Natyrore, Departamenti i Kimisë;

Në vitin 2012 u diplomua në Fakultetin e Shkencave Matematike – Natyrore, Departamenti i Kimisë dhe mori thirrjen Master i Kimisë Analitike dhe Kimisë së Mjedisit;

Angazhimet:

2000 – 2004 profesor i kimisë në Gjimnazim “Eqrem Çabej”,  në Vushtrri;

2004 – 2008 zëvendës drejtor në Gjimnazim “Eqrem Çabej”,  në Vushtrri;

2008 – 2016 drejtor shkolle në SHFMU “Nedakoc”, në Nedakoc;

2016 – 2017 Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Metrologjisë së Kosovës në   Ministrinë e Tregëtisë dhë Industrisë, Prishtinë;

2018-2021 Drejtor i Drejtorisë për Arsim.

Më datën 08.03.2021 me vendim të kryetarit të komunës së Vushtrrisë , emërohet Nënkryetar i komunës,