Republika e Kosoves

Vushtrri

Nënkryetari

Besim Muzaqi

Mr.ph.Msci.Besim Muzaqi u lind me 05 dhjetor 1979,  shkollimin fillor dhe të mesëm e mbaroi në Vushtrri, Fakultetin e Farmacisë e mbaroi ne Prishtine ku u gradua me titullin Magjistër i Farmacisë me 2007.

Studimet e dyta postdiplomike i mbaroi me 2014 ne Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore duke marr titullin shkencor Magjistër i Shkencave  Teknike në Universitetin e Prishtinës.

Ishte kryetar i Shoqatës Farmaceutike të Kosovës për një mandat dhe Gjyqtar ne Gjykatën e Nderit të OFK-së. Ishte anëtar i këshillit të Federatës Ndërkombëtare Farmaceutike dhe është anëtar i shumë forumeve e komisioneve ndërkombëtare profesionale e shkencore.

Është aktivist i Lëvizjes VETËVENDOSJE!