Republika e Kosoves

Komuna e Vushtrrisë

Nënkryetari

Shpëtim Zhegrova