Republika e Kosoves

Vushtrri

Maliq Ferizi

Drejtor i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim

038 200 42420

maliq.ferizi@rks-gov.net
Zyra nr: 23

 

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim: