Republika e Kosoves

Vushtrri

 

BAJRUSH KOSUMI

Bajrush Kosumi i lindur më 15.11.1976 në Vushtrri. Shkollën fillore  ka përfunduar në Vushtri, shkollën e mesme teknike në Vushtrri ,kurse në vitin 2015 ka përfunduar Fakultetin për Administratë Publike-Marrëdhënie  Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane.

Prej vitit 2000-2017 aktivist i shoqërisë civile dhe Drejtor i  Qendra Rinore “Hareja” Vushtrri.

Me datën 27.12.2017 me vendim të Kryetarit të Komunës së Vushtrrisë , emërohet Drejtor i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim.

bajrush.kosumi@rks-gov.net

038 200 42420

044 174 029

 

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim: