Republika e Kosoves

Mitrovicë e Veriut

Misioni & Vizioni

Komuna  e Mitrovicës është institucion në shërbim të qytetit dhe qytetarëve, me shërbime efikase dhe qasje transparente, llogaridhënëse në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm, rritjes së mirëqenies dhe avancimit shoqëror.

 

Institucion reprezentativ me perspektivë të zhvillimit socio-ekonomik dhe mundësi të barabarta për të gjithë.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Qasja ne dokumente zyrtare

Portali shteteror

Platforma e komunikimit online

Pagesat e tatimit ne prone

Licensa

Leje

Himni

Harta e qytetit

E-Rekrutim

E-Admnistrat

Broshura

Autorizime