Republika e Kosoves

Mitrovicë e Veriut

RREGULLORE KOMUNALE NR. 01-2023 PËR SHËRBIME KOMUNALE NË MITROVICËN VERIORE