Republika e Kosoves

Mitrovicë e Veriut

Kryetari i Komunës

  

Kryetar i Komunës së Mitrovicës së Veriut
z. Erden Atiq

 


Ditëlindja: 

Tel: 038/200-34-875

E-mail: erden.atiq@rks-gov.net

Shkollimi:

CV Forma: