Republika e Kosoves

Dragash

Misioni & Vizioni

Faqja e Dragashit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Sondazhi

Sorry, there are no polls available at the moment.

sherbimet

Qasja ne dokumente zyrtare

Qasje ne webmail

Deklarimi i Pasurisë

Institucionet Qendrore të Republikës së Kosovës

Ndreqe.com

Bibloteka Komunale Dragash

INSTITUTI GAP

SI TË PAJISEM ME LEJE NDËRTIMORE

Portali shteteror

Pagesat e Tatimit në Pronë

Himni i Republikës së Kosovës

Harta e qytetit

Broshura

Mësojmë Serbisht