Republika e Kosoves

Dragash

Misioni & Vizioni

Faqja e Dragashit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

SI TË PAJISEM ME LEJE NDËRTIMORE

INSTITUTI GAP

PJESËMARRJA E GJERË PËR QEVERISJE TË MIRË

Ndreqe.com

Qasja ne dokumente zyrtare

Platforma për të Drejtat e Njeriut

Qasje ne webmail

Deklarimi i Pasurisë

Institucionet Qendrore të Republikës së Kosovës

Portali shteteror

Pagesat e Tatimit në Pronë

Himni i Republikës së Kosovës

Harta e qytetit

Broshura

Mësojmë Serbisht