Republika e Kosoves

Dragash

Misioni & Vizioni

Faqja e Dragashit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Shiko online mbledhjen e Kuvendit të Komunës

Sondazhi

Sorry, there are no polls available at the moment.

sherbimet

Qasja ne dokumente zyrtare

Qasje ne webmail

Deklarimi i Pasurisë

Institucionet Qendrore të Republikës së Kosovës

Ndreqe.com

Bibloteka Komunale Dragash

INSTITUTI GAP

Portali shteteror

Pagesat e Tatimit në Pronë

Himni i Republikës së Kosovës

Harta e qytetit

Broshura