Republika e Kosoves

Dragash

Misioni & Vizioni

Faqja e Dragashit do te jetë faqja, ne të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe me gjerë, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

SI TË PAJISEM ME LEJE NDËRTIMORE

PJESËMARRJA E GJERË PËR QEVERISJE TË MIRË

Qasje ne webmail

Platforma për të Drejtat e Njeriut

Deklarimi i Pasurisë

Platforma e qeverisë për konsultime publike

Qasja ne dokumente zyrtare

Institucionet Qendrore të Republikës së Kosovës

Ndreqe.com

INSTITUTI GAP

Portali shteteror

Pagesat e Tatimit në Pronë

Himni i Republikës së Kosovës

Harta e qytetit

Broshura

Mësojmë Serbisht