Mirësevini në Dragash


Faqja e Dragashit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

QYTEZA E DRAGASHIT (SHARRIT)

Dragashi (Sharri), është i ngritur në kufi ndërmjet dy trojeve, të Opojës dhe Gorës. Të dy këto troje paraqesin dy etnitete me gjuhë  të ndryshme. Opoja etnikisht e pastër me shqiptarë e me gjuhën e tyre shqipe dhe Gora etnikisht e pastër vetëm me goranë, Boshnjak – myslimanë, me gjuhën e tyre specifike gorane, Boshnjake. Kjo qytezë, është qendër Komunale, e cila shtrihet në jug të Prizrenit, në malet e Sharrit, në lartësi mbidetare rreth 1050.m. Ajo lidhet me Prizrenin me  rrugë të asfaltuar rreth 37.km.  Ka mbi 4000 banorë të përzier shqiptarë dhe goranë. Kjo qytezë përmendet relativisht vonë si qendër komunale, diku nga viti 1935. dhe emërtohet  Dragash..

Lajme

Hapet Thirrja e Dytë për Grante!
16 janar 2018
 Fondi për Zhvillim Lokal (LDF), të hënën më 15.01.2017, në kuadër të projektit InTerDev 2, të financuar nga Agjensioni Austriak për Zhvillim dhe të realizuar nga UNDP së bashku me komunat Dragash, Shtërpcë dhe Viti, ka lansuar Thirrjen e Dytë për Grante për fermerët dhe prodhuesit e sektorëve të ndryshëm të bujqësisë. Grantet që sillen prej 2,500 Euro deri 15,000 Euro synojnë përmirësmin e kushteve të prodhimit dhe rritjen e kapacitetit prodhues në tre komunat e targetuara.
Thirrja për Grante do të jetë e hapur deri më 09.02.2017, ndërkaq për pyetje evenutale ose dorëzim të aplikacioneve mund t’i drejtoheni zyrës së projektit InTerDev 2 në Dragash, ndërtesa e Drejtorisë së Arsimit.

më shumë...

Raundi i dytë i Zgjedhjeve për Kryetar të Komunave
10 nëntor 2017

Raundi i dytë i zgjedhjeve Si të votohet përms postës
09 nëntor 2017

 

Hyrja


Profili1.jpg

Orari i punës
7:30 deri 15:30
Pauza
12:00 deri 13:00


riatdhesimi.jpg
Mrojtja-e-te-dhenave-personale-(3).JPG