Republika e Kosoves

Dragash

Misioni & Vizioni

Faqja e Dragashit do te jetë faqja, ne të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe me gjerë, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Shiko online mbledhjen e Kuvendit të Komunës

sherbimet

SI TË PAJISEM ME LEJE NDËRTIMORE

PJESËMARRJA E GJERË PËR QEVERISJE TË MIRË

Qasje ne webmail

Platforma për të Drejtat e Njeriut

Deklarimi i Pasurisë

Qasja ne dokumente zyrtare

Institucionet Qendrore të Republikës së Kosovës

Ndreqe.com

INSTITUTI GAP

Portali shteteror

Pagesat e Tatimit në Pronë

Himni i Republikës së Kosovës

Harta e qytetit

Broshura

Mësojmë Serbisht