Republika e Kosoves

Dragash

Afrore Vejseli

Këshilltare LVV

Agron Gashi

Këshilltar AAK

Anesa Mehmeti

Këshilltare LDK

Arijeta Skeraj

Këshilltare LDK

Artan Loshaj

Këshilltar PDK

Driton Ademi

Këshilltar PDK

Edin Kurt

Këshilltar JGP

Jetmir Ajdini

Këshilltar LVV

Masar Nebija

Këshilltar PDK

Mehmet Spahiu

Këshilltar LDK

Merhunisa Brenoli

Këshilltare VAKAT

Miralem Rahte

Këshilltar VAKAT

Munir Jonuzi

Këshilltar VAKAT

Naser Myrtezani

Këshilltar LDK

Nedžmidin Sejdilar

Këshilltar PG

Nexhat Selaj

Këshilltar PDK

Pajtesa Berisha

Këshilltare LVV

Samidin Xheladini

Këshilltar LDK

Sara Rifaj

Këshilltare PDK

Sefidin Mejzini

Këshilltar LDK

Sevim Avdullahi

Këshilltar PDK

Shpetim Hajredini

Këshilltar PDK

Suada Bajrami

Këshilltare PDK

Uran Halimi

Këshilltar LVV

Ventaza Esati

Këshilltare JGP

Xhemile Misinaj

Këshilltare PDK

Xhylferie Bahtijari Beqiri

Këshilltare LDK