Republika e Kosoves

Dragash

Adelisa Krasniqi

Këshilltare LDK

Aida Misini-Halimi

Këshilltare LDK

Arijeta Skeraj

Këshilltare LDK

Artan Loshaj

Këshilltar PDK

Bekir Qusaj

Këshilltar PDK

Betim Merdiu

Këshilltar PDK

Elira Sulejmani

Këshilltare PDK

Florent Rufati

Këshilltar AAK

Granit Rifaj

Këshilltar PDK

Hajrudin Hodza

Këshilltar PGORA

Hatidza Šeh

Këshilltar JGP

Laurat Krasniqi

Këshilltar LVV

Munir Jonuzi

Këshilltar VAKAT

Naser Myrtezani

Këshilltar LDK

Nexhat Isufi

Këshilltar NISMA

Redžep Kamberi

Këshilltar GIG

Refik Latifi

Këshilltar LDK

Samidin Xheladini

Këshilltar LDK

Sefidin Mejzini

Këshilltar LDK

Seljman Osmani

Këshilltar JGP

Sevim Avdullahi

Këshilltar PDK

Shpetim Hajredini

Këshilltar PDK

Suada Bajrami

Këshilltare PDK

Veljid Hadzisin

Këshilltar VAKAT

Xhemile Misinaj

Këshilltare PDK

Zaim Hajredini

Këshilltar AKR

Zinaida Elmazi

Këshilltare VAKAT