Republika e Kosoves

DragashTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
•148•Furnizimi me klima per Q.P.S. (QENDRA PER PUNE SOCIALE) – Dragash ( sipas specifikacionit)
621-23-13332-1-3-6
30-11-2023 06-12-2023 Detajet
•144•Furnizimi me material teknik per sherbimin e zjarrfiksave ne K.K. Dragash (RITENDERIM)
621-23-13549-1-3-6
05-12-2023 11-12-2023 Detajet
•129•Regjistrimi i automjeteve zyrtare të Kumunës së Dragashit (RITENDERIM)
621-23-13419-2-2-1
01-12-2023 12-12-2023 Detajet
•143•Renovimi i korridorit dhe shkalleve ne Objektin e komunes Dragash
621-23-12603-2-2-1
14-11-2023 04-12-2023 Detajet
•128-LOT2-RI-TRASPORTI I NXËNËSVE PËR VITIN SHKOLLOR 2023 2024 •LOT2-Dragash-Restelicë dhe anasjelltas ( RITENDERIM)
621-23-13282-2-3-6
28-11-2023 04-12-2023 Detajet
•146••LOT1 - Ndërtimi i rrjetit te ujesjellsit ne fshatin Krusheve (FAZA – 2) •LOT2 - Kubëzimi i rrugeve të varrezat në fshatin Zaplluxhe (mahall rrenak mahalla tumqine dhe mahall te xhamija) -(FAZA – 2)
621-23-13013-5-2-1
22-11-2023 04-12-2023 Detajet