Republika e Kosoves

Dragash



Tenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
•041•Shërbimet e varrimit në teritorin e Komunës se Dragashit – (12 muaj ) (procedur e negocuar)
621-23-4166-2-2-5
19-05-2023 08-05-2023 Detajet
•043•Vizitë studimore ne Republiken e Turqisë për delegatët e Kuvendit Dragash
621-23-4568-2-2-1
11-05-2023 22-05-2023 Detajet
•042•Furnizimi me dosje te fajllit ( rexhistratora ) për K.K. Dragash
621-23-4230-1-3-6
03-05-2023 10-05-2023 Detajet