Republika e Kosoves

DragashTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
014-Renovimi ( rikonstruimi) i rrugëve lokale të asfaltuara në regjionin e Opojës dhe në qytezen e Dragashit (Projekt me bashkefinancim nga Ministria e Administrates të Pushtetit Lokal(MAPL) dhe K.K. Dragash )-Ritenderim
621-24-5034-5-2-1
23-05-2024 05-06-2024 Detajet
•031•MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK NË FSHATRAT BRODOSON, BREZNE , BROD ,BELLOBRAD, PLLAVE, RAPQ ,SHAJNE DHE NE QYTETIN E DRAGASHIT (projket tre vjeqar )
621-24-5249-2-2-1
30-05-2024 20-06-2024 Detajet
•030•Ndërtimi i murit mbrojtes, rruga e Xhamis në fshatin Kosav ( projekt dy vjeqar)
621-24-5245-5-2-1
30-05-2024 20-06-2024 Detajet
•032•VENDOSJA E VAZOVE EKZISTUESE LEVISESE NGA BETONI NE RRETHOJEN E KOMUNES DHE TROTOARE ( projekt tre vjeqar)
621-24-5250-2-3-6
31-05-2024 06-06-2024 Detajet
•026•Renovimi i shkollës fillore në fshatin Restelicë ( projekt dy vjeqar)
621-24-4842-5-2-1
21-05-2024 11-06-2024 Detajet
•024•Blerja e një traktori për pastrimin e borës ne Komunen e Dragashit(Projekt i financuar nga DEMOS )
621-24-4421-1-2-1
13-05-2024 04-06-2024 Detajet
•025•Furnizimi me material teknike per mirembajtjen e shkollave ne Komunen e Dragashit
621-24-4437-1-2-1
16-05-2024 06-06-2024 Detajet
•027•Vizita studimore e asambleistave komunal dhe stafit te Kuvendit te Komunes se Dragashit per ne Republiken e Italise (Venecia)
621-24-4920-2-2-1
22-05-2024 03-06-2024 Detajet
•033•Rregullimi i ujsjellsit në rrugen Dielli brenda fshatin Brrut
621-24-5318-5-3-6
30-05-2024 19-06-2024 Detajet
015-Ndërtimi i Impiantit për pastrimi dhe filtrimin e ujit në burimin e Lumit Radesha në fshatin Radesh ( projekt dy vjeqar)
621-24-3642-5-1-1
25-04-2024 05-06-2024 Detajet