Republika e Kosoves

Dragash

Sektori ligjor dhe Integrime Evropiane

 

Adem Emini

Udhëheqës i Sektorit Ligjor & Zyrtar për Integrime Evropjane

adem.emini@rks-gov.net

emini1988@gmail.com

044/715 – 037