Republika e Kosoves

Dragash

Fejsal Halilovic

Nënkryetar për Komunitete

Data e lindjes: 18.12.1989