Republika e Kosoves

Dragash

Serif Aga

Nënkryetar për Komunitete

Data e lindjes: 01.10.1978

Edukimi:

Shkolla Fillore Restelica

Shkolla e mesme në Dragash

Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Prishtinës – viti 2002

Master: MSc në Universitetin Ndërkombëtar në Novi Pazar – 2012

MSc në Kolegjin e Bizneseve në Prishtinë – 2016

Phd. cand. në Universitetin “Shën Kliment Ohridski” – Manastir, Fakulteti i Turizmit dhe Mikpritjes – Ohrid

Përvoja dhe detyrat e punës:

  • 2000 Menaxherët e kompanisë Fitness Kaliforni në Beograd.
  • 2003 – 2007 Ndërmarrësi në Inxhinierinë Civile në Itali.
  • 2009 – 2017 Profesor në Shkollën e Mesme Ruzhdi Berisha në Dragash.
  • 2009 – 2017 Zavendëskryesues i Kuvendit
  • 2017 Këshilltar për Çështje Ekonomike në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal.
  • 2017 Anëtar i Ekipit të Ekspertëve për Turizëm në Qeverinë e Gjermanisë – GIZ.
  • 2018 Nënkryetar i Komunës së Dragashit

Ai ka botuar disa artikuj dhe artikuj shkencorë. Ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore në vend dhe jashtë vendit në fushën e ekonomisë, organizimit, marketingut dhe turizmit. Ka kontakte të shumta dhe bashkëpunim me kolegë nga rajoni në fushën e profesionit.

Njohuri kompjuterike: ECDL (Word, Excel, Power Point, etj), Rrjeti, MS Project.

Gjuha e folur: Boshnjake / Serbe / Kroate – Shkëlqyeshëm, Italisht – Shkëlqyeshëm, Spanjisht – Mirë, Shqip – Pjesërisht, Anglisht – Elementarno.