Republika e Kosoves

Dragash

Zyrtar për mbrojtjen e sinjalizuesve

Detyra e zyrtarit është që të shmang çdo lloj konflikti potencial të interesit, dhe të zbulojë

Menjëherë para Autoritetit Kompetent, çfarëdo lloj konflikti interesi para fillimit të hetimit

administrativ të sinjalizimit.

Veton Qafleshi

Tel: 045/616-469

email: veton.qafleshi@rks-gov.net