Republika e Kosoves

Dragash

Zyra për të drejtat e njeriut dhe komunitete

Mehmet Hamza

Shef i Zyrës për të drejtat e njeriut dhe komunitete

mehmed.hamza@rks-gov.net
 Tel:029/281-729
 Mob:044/354-629

 

 

 

 

 

 

 

Uzair Hamza 

Kordinator për Komunitete

uzair.hamza@rks-gov.net

Tel:044/307-242

 

 

 

 

 

 

 

Urmet Emini

Zyrtar për Komunitete

urmet.emini@rks-gov.net

Tel:044/307-243

 

 

 

 

 

 

 

Fitim Spahiu

Kordinator për kthim të qëndrushëm

fitim.spahiu@rks-gov.net

Tel:03820045515