Republika e Kosoves

Podujevë

Misioni & Vizioni

Faqja zyrtare e Komunës së Podujevës është në shërbim të qytetarëve të komunës sonë, por edhe opinionit të gjerë, si një pasqyrë e punës së Legjislativit dhe Ekzekutivit të Komunës në nxjerrjen e rregulloreve dhe vendimeve të ndryshme si dhe zbatimin tyre.
Përmes kësaj web faqeje do të prezantohen projektet e planifikuara dhe të realizuara, si dhe aktivitete të tjera. Përmes web faqes, qytetarët mund të bëjnë propozime, kërkesa dhe ankesa.

 

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Shiko online mbledhjen e Kuvendit të Komunës

sherbimet

Galeria

Lajmet

Komuna

Qyteti

Qasje ne dokumente zyrtare

Qasje në e-mail zyrtar

Gazeta Zyrtare

Raporto Ankesën për Shërbimet Komunale

Aktet për Diskutim Publik

Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike

Si te pajiseni me Leje Ndërtimore

Hapat për regjistrimin e pronës

VOC-UP

Projektet

Ligji Nr. 06/L-011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik

Portali shteteror

Shërbimet

Platforma e komunikimit online

Pagesat e tatimit ne prone

Emërtimi i Rrugëve

Telefonat me rëndësi

Leje

Fshatrat

Himni

Harta e Podujeves

E-Rekrutim

Debat Publik me Qytetarë

Pozita gjeografike

Regjistrimi i bizneseve

Historiku