Republika e Kosoves

Podujevë

Misioni & Vizioni

Faqja zyrtare e Komunës së Podujevës është në shërbim të qytetarëve të komunës sonë, por edhe opinionit të gjerë, si një pasqyrë e punës së Legjislativit dhe Ekzekutivit të Komunës në nxjerrjen e rregulloreve dhe vendimeve të ndryshme si dhe zbatimin tyre.
Përmes kësaj web faqeje do të prezantohen projektet e planifikuara dhe të realizuara, si dhe aktivitete të tjera. Përmes web faqes, qytetarët mund të bëjnë propozime, kërkesa dhe ankesa.

 

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Organogrami

Hapat për regjistrimin e pronës

gratë ndërmarrëse në energji

Qasje në dokumente Publike

VOC-UP

DRAFT HARTA ZONALE PËR SHQYRTIM PUBLIK

ZONA INDUSTRIALE

Qasje në e-mail zyrtar

Ligji Nr. 06/L-011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik

Deklarimi i pasurisë

Gazeta Zyrtare

Kodi Etik i komunës së Podujevës 2020

Zyrtari për sinjalizim

Raporto Ankesën për Shërbimet Komunale

Qendra e Thirrjeve

Çmimi i lartë për gratë në lidership: Dhuna ndaj Grave

Aktet për Diskutim Publik

Lista e veçantë e pronave për dhënie në shfrytëzim

Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike

KËRKESAT DHE APLIKACIONET

Lajmet

Si te pajiseni me Leje Ndërtimore

Ndreqe.com

Portali shteteror

Harta e Qytetit

Fatura e tatimit ne prone

Telefonat me rëndësi

Emërtimi i Rrugëve

Fshatrat

Himni

Debat Publik me Qytetarë

Pozita gjeografike