Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra e Burimeve Njerëzore

 

 Blerim Nishevci– u.d Menaxher i Personelit

e-mail: blerim.nishevci@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-014