Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra e Burimeve Njerëzore

Fitim Bunjaku – Menaxher i Personelit

e-mail: fitim.bunjaku@rks-gov.net
Kontakti: 038/200 41-014