Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra e Prokurimit

Hamide Jashari, u.d. menaxhere i prokurimit

e-mail:Hamide.Jashari@rks-gov.net

Ganimete Mahmuti, zyrtare e prokurimit

e-mail:Ganimete.Mahmuti@rks-gov.net

Tel: 038200 41-022