Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra e Prokurimit

Rasim Fejza u.d Menaxher i Prokurimit 

e-mail:Rasim.Fejza@rks-gov.net

Tel:038200 41-021

Hamide Jashari, zyrtare e prokurimit

e-mail:Hamide.Jashari@rks-gov.net

Ganimete Mahmuti, zyrtare e prokurimit

e-mail:Ganimete.Mahmuti@rks-gov.net

Tel: 038200 41-022