Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra e Prokurimit

Ganimete Mahmuti -Udhëheqës i Prokurimit (e autorizuar)

e-mail:ganimete.mahmuti@rks-gov.net

Tel:038200 41-022

Hamide Jashari-zyrtare e prokurimit

e-mail:hamide.jashari@rks-gov.net

Tel:038200 41-029

Ganimete Mahmuti-zyrtare e prokurimit

e-mail:ganimete.mahmuti@rks-gov.net

Tel: 038200 41-022

Valmire Pollomi –zyrtare e prokurimit

e-mail:valmire.pollomi@rks-gov.net

Tel: 038200 41-029

Driton Kiqmari-zyrtar i prokurimit

e-mail:driton.kicmari@rks-gov.net

Tel: 038200 41-029