Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra për Komunikim me Publikun

Liridona Rrahmani – Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave dhe,

-Zyrtare për koordinimin e procesit të konsultimit publik 

https://konsultimet.rks-gov.net/

e-mail: liridona.rrahmani@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-018