Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra për Komunikim me Publikun

Nazmi Elezi – Shef i Zyrës

e-mail: Nazmi.Elezi@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-018

Bujar Gimolli – Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun

e-mail: Bujar.Gimolli@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-096

Liridona Rrahmani – Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave

e-mail: Liridona.Rrahmani@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-018