Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra për Komunikim me Publikun

Bujar Gimolli – Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun

e-mail: Bujar.Gimolli@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-096

Liridona Rrahmani – Zyrtare për Informim dhe Monitorim të Mediave

e-mail: Liridona.Rrahmani@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-018

Arbër Sfishta -Zyrtar për Marrëdhënie me Publikun

e-mail: arber.sfishta@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-018