Republika e Kosoves

Podujevë

 

Hamdi Jaha

Datëlindja:28.09.1964

Vendbanimi:Sfeçël

Fakulteti i Ndërtimtarisë

Pozita: Drejtor i Drejtorisë për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

e_mail:hamdi.jaha@rks-gov.net

Tel: 038 200 41-006

Fushëveprimtaria e Drejtorisë