Republika e Kosoves

Podujevë

Njësia e Auditimit të Brendshëm

Ismet Uka – Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm

e-mail:ismet.uka@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-016

Valon Potera – Auditor i Brendshëm

e-mail:valon.potera@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-016