Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

XHEVRIE BEQIRI

Drejtoreshë e Drejtorisë së Administratës

Edukimi: Bachelor – Fakulteti Filozofik, Departamenti i Shkencës Politike, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”

Master – Fakulteti Filozofik, Departamenti i Integrimeve Evropiane dhe Administratës Publike, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”

e-mail: xhevrie.beqiri@rks-gov.net 

Tel: 038 200-41 002