Republika e Kosoves

Podujevë

Projektet/Galeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfaltim të rrugëve  që lidhë fshatin Kaqybeg&Siboc, në gjatësi mbi 1 kilometër në gjerësi prej 4 metrave.

Përurohet shkolla dhe salla sportive në Batllavë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përurimi i Qendrës kryesore të Mjkesësisë Familjare në Lluzhan

Asfaltimi i rrugës Llaushë-Dobërdol

Vihen në funksion katër E-kiosqe në Podujevë

Objekti i KRM “Pastrimi”

Furnzimi i shkollave me  laboratorë të lëndëve Kimi, Fizikë dhe Biologji

Objektet banesore ma pamje te re

Vendosja e shportave rreth Liqenit të Batllavës

Renovohet palestra e sporteve “Hakif Zejnullahu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përurohet Ambulanca e Mjekësisë Familjare në Dobratin

Përurohet Ambulanca e Mjekësisë Familjare në Dobratin

Rregullimi i klasëve parafillore

Përurimi i ndriçimit në pjesën e dytë të qytetit

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Lladofc

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Lladofc

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Letanc

Rregullimi i oborrit në QKMF

Rregullimi i oborrit në QKMF

Projektet e realizuara

Projketet e realizuara

Ndriqimi publik në fshatin Dumnicë

Ndriqimi publik

Asfaltimi i rrugës në lagjen Jupolli në fshatin Shajkofc

Asfaltimi i rrugëve në lagjet afër “Parkut të Paqes” në qytet
Asfaltimi i rrugëve në lagjet afër “Parkut të Paqes” në qytet
Asfaltimi i rrugëve dhe rrugicave në Majac
Fusha sportive në fshatin Sfeçël
Asfaltimi i rrugës te Tjegullorja, në gjatësi rreth 400 metra

 

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Llapashticë
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Orllan
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Orllan
Asfaltimi i rrugicave në fshatin Batllavë
Asfaltimi i rrugicave në fshatin Batllavë
Asfaltimi i rrugës dhe vendosja e pengesave me vendkalim për këmbësorë në Lagjen e Dëshmorëve.
Përfunduimi i ndërtimit të trotuarit deri te shkolla e fshatit Bellopojë.
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bajçinë

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Mirofc