Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra Ligjore

Sabedin Namani – Udhëheqë i Sektorit Ligjor

e-mail:Sabedin.Namani@rks-gov.net

Enis Sheholli – Zyrtar i Lartë Ligjor

e-mail:Enis.Sheholli@rks-gov.net

Osman Bajrami-Zyrtar Ligjor

e-mail: Osman.Bajrami@rks-gov.net

Kontakti: 038 200 41-023