Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra Ligjore

Sabedin Namani – Udhëheqë i Sektorit Ligjor

e-mail:sabedin.namani@rks-gov.net

Enis Sheholli – Zyrtar i Lartë Ligjor

e-mail:enis.sheholli@rks-gov.net

Osman Bajrami-Zyrtar Ligjor

e-mail:osman.bajrami@rks-gov.net

Kontakti: 038 200 41-023