Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra Ligjore

 

Sabedin Namani – Udhëheqë i Sektorit Ligjor

e-mail:sabedin.namani@rks-gov.net

Kontakti: 038 200 41-023

 

Enis Sheholli – Zyrtar i Lartë Ligjor

e-mail:enis.sheholli@rks-gov.net

Kontakti: 038 200 41-023

 

Osman Bajrami-Zyrtar Ligjor

e-mail:osman.bajrami@rks-gov.net

Kontakti: 038 200 41-023

 

Arbrim.Idrizi-Zyrtar ligjore

e-mail:arbrim.idrizi@rks-gov.net

Kontakti: 038 200 41-023