Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra për Integrime Evropiane

Ylber Salihu -Zyrtar për Integrime Evropiane

e-mail: Ylber.Salihu@rks-gov.net

Kontakti: 038/200 41-017