Republika e Kosoves

PodujevëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Mirëmbajtja e infrastrukturës publike (kanalizim fekal dhe atmosferik)
615-23-5436-2-2-1
30-05-2023 20-06-2023 Detajet
Ndërtimi i shkollës së mesme ekonomike Isa Boletini
615-23-3422-5-1-1
26-04-2023 06-06-2023 Detajet
Ndërtimi i infrastrukturës sportive
615-23-4884-5-2-1
22-05-2023 12-06-2023 Detajet
Mirëmbajtja e fontanave në sheshin e qytetit
615-23-5286-2-3-6
25-05-2023 01-06-2023 Detajet
Ekzaminimi i materialeve ndërtimore
615-23-5514-2-2-1
31-05-2023 20-06-2023 Detajet
Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Letanc, Peran dhe Llapashticë
615-23-5185-5-2-1
24-05-2023 13-06-2023 Detajet
Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lladofc dhe Shajkofc
615-23-5225-5-2-1
25-05-2023 14-06-2023 Detajet
Asfaltimi i rrugëve në Orllan me rrethinë
615-23-5555-5-2-1
01-06-2023 21-06-2023 Detajet
Furnizim dhe servisim i aparateve për fikjen e zjarrit
615-23-5360-1-3-6
29-05-2023 06-06-2023 Detajet
Mirëmbajtja e ndriqimit publik
615-23-4701-2-2-1
17-05-2023 07-06-2023 Detajet
Ndriçimi publik në qytet
615-23-5167-5-2-1
24-05-2023 13-06-2023 Detajet
Riparimi i rrugëve të asfaltuara
615-23-5189-5-2-1
25-05-2023 16-06-2023 Detajet
Zgjerimi, ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Xhemajl Mustafa
615-23-4577-5-1-1
18-05-2023 27-06-2023 Detajet
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve fekale dhe atmosferike
615-23-4020-5-1-1
04-05-2023 13-06-2023 Detajet
Ndërtimi i mureve mbrojtëse
615-23-5276-5-2-1
25-05-2023 14-06-2023 Detajet