Republika e Kosoves

PodujevëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me invertar për qerdhe
615-23-220-1-2-1
27-01-2023 16-02-2023 Detajet
Furnizim me mëshqerra
615-23-90-1-1-1
17-01-2023 27-02-2023 Detajet
Mirëmbajtja dhe pastrimi i lumenjëve
615-23-151-2-2-1
19-01-2023 08-02-2023 Detajet
Trajtimi i qenëve endacak
615-23-104-2-2-1
18-01-2023 07-02-2023 Detajet
Mirëmbajtja e infrastrukturës publike (kanalizim fekal dhe atmosferik)
615-23-87-2-2-1
18-01-2023 07-02-2023 Detajet
Furnizim me vegla muzikore për kabinete të muzikës
615-23-170-1-2-1
20-01-2023 10-02-2023 Detajet
Largimi i deponive ilegale
615-23-178-2-2-1
20-01-2023 09-02-2023 Detajet