Republika e Kosoves

Podujevë

Kompania Regjionale “Pastrimi” Sh.A

VENDIM për përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit Drejtorëve të N.P.L Eko Llapi Sh.A

Komisioni Komunal i NP Stacioni i Autobusëve

Komisioni Komunal i NP për Banim

Komisioni Komunal i KRM-Pastrimi