Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Podujevë

Komitetet

Komiteti për Politikë dhe Financa -përbërja

 1. Fatmir Gashi-kryesues
 2. Mehmet Gashi, anëtar
 3. Fatlume Jaha,anëtare
 4. Arlinda Kadriu,anëtare
 5. Patriot Rudari,anëtar
 6. Adelina Stublla,anëtare
 7. Rafet Llpashtica,anëtar
 8. Florent Hasani,anëtar
 9. Endritë Murati,anëtare

Komiteti për Komunitete -përbërja

 1. Valbona Kadriu-Podvorica-kryesuese
 2. Benjamin Ejupi,anëtar
 3. Doruntina Hasani,anëtare
 4. Bashkim Syla,anëtar
 5. Valmira Lahu,anëtaer
 6. Albina Avdiu,anëtare
 7. Mefail Rama,anëtar
 8. Radisa Perovic,anëtare

Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale -përbërja

 1. Liridona Shabani-kryesuese
 2. Fatlume Jaha,anëtare
 3. Ragip Fetahu,anëtar
 4. Fatmir Rudari,anëtar
 5. Tringa Sfishat,anëtare
 6. Benjamin Ejupi,anëtar
 7. Avni Islami,anëtar