Republika e Kosoves

Podujevë

Komitetet

Komiteti për Politikë dhe Financa -përbërja

 1. Hilmi Hoxha, Kryesues i Kuvendit (sipas pozitës)
 2. Naim Çunaku, nga subjekti politik LDK
 3. Qëndrim Softolli, nga subjekti politik LDK
 4. Arnisa Sylejmani nga subjekti politik LDK
 5. Drita Pajaziti, nga subjekti politik LVV
 6. Haki Rudari, nga subjekti politik LVV
 7. Sebastina Vokrri , nga subjekti politik LVV
 8. Bashkim Syla, nga subjekti politik PDK
 9. Mrika Thaçi, nga subjekti politik AAK

Komiteti për Komunitete -përbërja

 1. Qëndresë Hajrizi,anëtare nga radhët Kuvendit të Komunës
 2. Florent Hasani,anëtar nga radhët Kuvendit të Komunës
 3. Demokrat Hodolli,anëtar nga radhët e Kuvendit të Komunës
 4. Arbnor Fazliu, anëtar nga radhët e Kuvendit të Komunës
 5. Albina Avdiu,  anëtare nga radhët e Komunitetit Ashkali
 6. Xhafer Ademi, anëtar nga radhët e Komunitetit Ashkali
 7. Shkurte Sejdiu, anëtare nga radhët e Komunitetit Ashkali
 8. Selvete Rama,  anëtar nga radhët e Komunitetit Rom
 9. Fikmete Qurkolli, anëtare nga radhët e Komunitetit Egjiptian

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi

 1. Shpejtim Bulliqi, Kryetar i Komunës, Kryesues i Këshillit
 2. Nijazi Jashari, Komandant i Stacionit të Policisë – në Podujevë
 3. Mensur Hoti, përfaqësues i Këshillit të Bashkësisë Islame – Podujevë
 4. Shefki Selmani, përfaqësues i kishës Protestante-Podujevë
 5. Xhafer Ademi, përfaqësues i komunitetit ashkali
 6. Enver Rama, përfaqësues i komunitetit rom
 7. Sevdie Mustafa, përfaqësuese e komunitetit egjiptian
 8.  Xhafer Ademi,Kryesues i  Komitetit për Komunitete
 9. Naime Podvorica, zyrtare për barazi gjinore
 10. Avni Fetahu, drejtor i Drejtorisë së Arsimit
 11. Nazif Sheqa, kryetar i Këshillit të Prindërve të Arsimit – Podujevë
 12. Ilirianë Bunjaku, përfaqësues i FSK-së
 13. Qefser Behrami, përfaqësues i Këshillit Lokal për Siguri Publike – Kërpimeh
 14. Nuhi Selimi, përfaqësues i Këshillit Lokal për Siguri Publike – Orllan
 15. Rizah Muqolli, kryesues i Ekipit Veprues për Siguri në Bashkësi
 16. Bahri Selimi, përfaqësues i Emergjencave Civile
 17. Liman Zeqiri, përfaqësues i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim – ZKK-Podujevë
 18. Shemsi Jashari, përfaqësues i OJQ-ve, mediave lokale, komunitetit të biznesit dhe komunitetit të personave me nevoja të veçanta

Komiteti për Barazi Gjinore, 

  1.Ragip Fetahu, anëtar, nga radhët Kuvendit të Komunës-LVV
  2.Lirika Maliqi , anëtare, nga radhët e Kuvendit të Komunës-LVV
3.Edona Shabani, anëtare, nga radhët Kuvendit të Komunës-LDK
  4.Fahri Hasani,  anëtar, nga radhët e Kuvendit të Komunës-LDK
5.Gentiana Gashi,anëtare, përfaqësuese nga jashtë Kuvendit, propozuar nga AAK

Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 1.Mimoza Abdullahu,  anëtare, nga radhët Kuvendit të Komunës-PDK
2.Tringa Sfishta, anëtare, nga radhët Kuvendit të Komunës-LDK
3.Kasib Bashota, anëtar, nga radhët e Kuvendit të Komunës-LVV
4.Arben Beqiri,  anëtar, përfaqësues nga jashtë Kuvendit, propozuar nga LVV
5.Kron Salihu, anëtar, përfaqësues nga jashtë Kuvendit, propozuar nga AAK

Komiteti për Zhvillim Ekonomik

  1.Arjant Topanica,  anëtar, nga radhët Kuvendit të Komunës-LDK,
  2.Xhevdet Maloku,  anëtar, nga radhët Kuvendit të Komunës-LVV,
3.Endritë Murati,    anëtare, nga radhët e Kuvendit të Komunës-PDK,
4.Burim Hasani,      anëtar, nga radhët e Kuvendit të Komunës-AAK,
5.Arjeta Fetahu,      anëtare, përfaqësuese nga jashtë Kuvendit, propozuar nga OBKD