Republika e Kosoves

Podujevë

Fatmir Gashi

Kryesues i Kuvendit

Vendbanimi: Podujevë