Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Misioni & Vizioni

Faqja e Mitrovicës do të jetë faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe me gjerë, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!

Qytet me model të qeverisjes efikase dhe transparente, duke ndikuar kështu në rritjen e mirëqenies për tërë qytetarët e komunës.

Të nderuar qytetar, komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, moto e komunës sonë është që së bashku me Ju, t’i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimmarrjes.

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Hapat për regjistrimin e pronës

Galeria

Qasja në dokumente zyrtare

Agjencia për ndihmë juridike falas

Instituti GAP

Udhëzues për të drejtat e përdorimit të gjuhëve zyrtare

Informata mbi Pandeminë-Covid 19

Qendra e Thirrjeve

Investo në Mitrovicë

Aplikimi për Leje legalizimi

EMBLEMA E KOMUNËS SË MITROVICËS

SHTYP FATURËN E MBETURINAVE

Qendra Komunale e Bizneseve

Kalendari i Festave Zyrtare

Dokumente të rëndësishme

Agjencia kundër Korrupsionit

Planet Komunale

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

Raporto Ankesën për Shërbime Komunale

Konsultimet Publike

PLATFORMA E KONSULTIMEVE PUBLIKE

Portali shtetëror

Platforma e komunikimit online

Qasje në E-mail Zyrtar

Pagesat e tatimit ne pronë

Himni

Harta e qytetit

Portali i konkurseve për punësim (SIMBNJ)

Platforma eKosova

E-Mesimi