Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Misioni & Vizioni

Faqja e Mitrovicës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetarëve tanë!

Qytet me model të qeverisjes efikase dhe transparente , duke ndikuar kështu në rritjen e mirëqenies për tërë qytetarët e komunës.

Të nderuar qytetar, komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, moto e komunës sonë është që, së bashku me Ju, t’i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimmarrjes.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Sondazhi

Sa jeni të knaqur me uebfaqën e re të komunës

  • Shumë (60%, 9 Votes)
  • Jo shumë (20%, 3 Votes)
  • Aspak (20%, 3 Votes)

Total Voters: 15

Loading ... Loading ...

sherbimet

Qasje në dokumente zyrtare

Galeria

Investo në Mitrovicë

Arkiva e Ueb-faqës

Aplikimi për Leje legalizimi

Rregulloret e Kuvendit te Mitrovicës

Raporto Ankesën për Shërbime Komunale

EMBLEMA E KOMUNËS SË MITROVICËS

Instituti GAP

SHTYP FATURËN E MBETURINAVE

Kalendari i Festave Zyrtare

Udhëzues për të drejtat e përdorimit të gjuhëve zyrtare

Hapat për regjistrimin e pronës

Dokumente të rëndësishme

Planet Komunale

Qendra Komunale e Bizneseve

Portali shtetëror

Platforma e komunikimit online

Qasje në E-mail Zyrtar

Pagesat e tatimit ne pronë

Himni

Harta e qytetit

E-Rekrutimi

E-Administrata