Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Misioni & Vizioni

 

Komuna  e Mitrovicës është institucion në shërbim të qytetit dhe qytetarëve, me shërbime efikase dhe qasje transparente, llogaridhënëse në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm, rritjes së mirëqenies dhe avancimit shoqëror.

 

Institucion reprezentativ me perspektivë të zhvillimit socio-ekonomik dhe mundësi të barabarta për të gjithë.

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Informata mbi Pandeminë-Covid 19

Udhëzues për të drejtat e përdorimit të gjuhëve zyrtare

PLATFORMA E KONSULTIMEVE PUBLIKE

Aplikimi për Leje legalizimi

Hapat për regjistrimin e pronës

Agjencia kundër Korrupsionit

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

Dokumente të rëndësishme

Raporto Ankesën për Shërbime Komunale

Planet Komunale

EMBLEMA E KOMUNËS SË MITROVICËS

Qendra Komunale e Bizneseve

Qasja në dokumente zyrtare

Instituti GAP

Galeria

SHTYP FATURËN E MBETURINAVE

Agjencia për ndihmë juridike falas

Investo në Mitrovicë

Kalendari i Festave Zyrtare

Konsultimet Publike

Portali shtetëror

Platforma e komunikimit online

Pagesat e tatimit ne pronë

Qasje në E-mail Zyrtar

Himni

Harta e qytetit

Portali i konkurseve për punësim (SIMBNJ)

Platforma eKosova

E-Mesimi