Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Shërbimet

Drejtoria e Administratës

Sektori i Gjendjes Civile

Sektori i Qendrës për Shërbime me Qytetarëve

 

Drejtoria Për Mirëqenie sociale

Shërbimet në Drejtorinë për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale

Sektori për Përkujdesjen ndaj Familjarëve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës, Veteranëve dhe Viktimave Civile (DIVC)

 

Shërbimet në Drejtorinë e Inspekcionit

Inspekcioni i Tregut

Inpekcioni i Ndërtimit

Inspekcioni Sanitar dhe Veterinarisë

Inpekcioni i Shërbimeve Komunale dhe Transportit rrugor

 

Shërbimet për Drejtorinë për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë 

Sektori i Infrastrukturës

Sektori i Shërbimeve Publike

 

Shërbimet në Drejtorinë për Buxhet dhe Financa

Sektori i Tatimit në Pronë

Sektori i Zhvillimit Ekonomik

Shërbimet në Drejtoria e  Planifikimit dhe Urbanizmit

Aplikim për Leje Legalizimi

Lejet Ndërtimore

Formularët e DPU

 

Shërbimet në Drejtorinë e Shëndetësisë

Sektori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare

Aplikacioni për Trajtim Mjekësor

Shërbimet në Drejtorinë për Bujqësisi dhe Zhvillimit Rural

Sektori i Bujqësisë

Sektori i Zhvillimit Rural

 

Shërbimet në Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport

Sektori për Kulturë

Sektori për Rini

Sektori për Sport

Formulari për Subvencione në DKRS

 

Shërbimet e Drejtorisë për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane

  • Sektori i Ekonomisë dhe Turizmit

 

Shërbimet e Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve

Sektori  i Mbrojtjes së Mjedisit

Sektori i Pyjeve

 

Shërbimet në Drejtorin e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës 

Formularët e DGJKP