Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Njoftim për nënshkrim të kontratës

DKRS – Furnizim me kartela të lexuesit për Biblokekën e qytetit 30.10.2023

DGJKP – Sherbime kontraktuse tjera 30.10.2023

DBZHR – Udhtim zyrtar me airoplan për Turqi 26.10.2023

Blerja e piktures – Mitrovica e vjeter 25.10.2023

Blerje dhe Furnizim DBF 20.10.2023

Rregullimi i zyrës së Kryesuses së Kuvendit 06.10.2023

Njoftimi per nenshkrimin e kontrates -Renovimi i hapsirave në QKMF – 30.08.2023

Mikroskop binokular – 30.08.2023

Frigorifer i madh për laborator – 30.08.2023

Renovimi i hapsirave në QKMF – 30.08.2023

DEZHTIE-DKRS Riparimi i ullukve dhe llamarines së kulmit në objektin – 29.08.202

Riparimi dhe ngjyrosja e dollapave të gjendjes civile – 28.08.2023

Furnizim dhe montim i laminatit në koridor dhe dy zyre në DEZHTIE – 25.08.2023

Furnizim dhe montim i laminatit në koridor dhe dy zyre në DEZHTIE – 24.08.2023

Furnizim me frigorifera DSH -10.08.2023

Thithse për lageshti dhe kondicioner DSH – 10.08.2023

Furnizim me karrika ZLK – 09.08.2023

Furnizim me klim ZLK – 08.08.2023

Inqizimi i rrugeve me dron DSHPI-08.2023

Furnizimi me laptop për zyrtaren e infrastrukturës dhe menaxhimit të objekteve në DKA – 31.07.2023

Furznizim për zyre Drejtoria Urbanizimit – 31.07.2023

Furznizim për zyre Drejtoria Urbanizimit – 31.07.2023

Klim për ordinanca QKMF-31.07.2023

Furnizm me pije QKMF- 28.07.2023

Furnizim me aparata për ujë QKMF-28.07.2023

Furnizim me klim dhe frigorifer Drejtoria e urbanizmit – 27.07.23

Blerje dhe furnizim DBF- 27.07.2023

Vendosja e foljeve (akull) në dritaret e zyreve të DKRS-së- 27.07.2023

Furnizim për zyre Drejtoria e Shëndetësis – dt.21.07.2023

Transporti i të rinjëve për pjesmarrje në konferencen tre ditore në Prishtinë- 20.07.2023

Hartimi i paramases dhe parallogaris e për renovim të objekteve shëndetësore Shupkovc- 20.07.2023

Organizimi i fushatës për pranimin e nxënëve në shkolla të mesme DKA- 19.07.2023

Furnizim me ushqim dhe pije – Koktej DSH 13.07.2023

Mirembajtja e aplikacionit për shiqimet sistematike DSH- 13.07.2023

Ofrimi i sherbimeve të organizimit për ceremonin e nenshkrimit te kontratave me perfituesit e granteve 07.07.2023

Hartimi i projektit ideor për renovimin e tregut të qytetit DEZHTI- 06.07.2023

Furnizim për zyre DAP 03.07.2023

Karriga për zyre DA 03.07.2023

Koktej rasti për punëtorët e pensionuar DSH 26.06.2023

Furnizim me ushqim dhe pije në rastin e pensionimit të punëtorëve DSH 26.06.2023

Vendosja e binës, zërimi dhe ndriçimi për aktivitete kulturore (koncert dhe shfaqje teatrale) 22.06.2023

Projekti ideor për ndërtimin e fushave sportive në fshatin Kçiq 22.06.2023

Organizimi i testit ndërkombëtar ICILS DA 13.06.2023

Implementimi i modulit të statistikave për databazën e vizitave sistematike DSH 12.06.2023

Furnizim me material për zyre DGJKP 12.06.2023

Organizimi i festivalit të këngëve korale DA 09.06.2023

Ç’montimi i interierit të QKF-së Iliridë dhe transporti deri në lokacionin e caktuar nga QKMF-ja 08.06.2023

Ç’montimi i klimave, radiatorëve dhe paisjeve përcjellëse 08.06.2023

Akomodimi i musafirëve të ftuar për solemnitet DKRS 29.05.2023

Transporti i paisjeve teknologjike, nyjeve sanitare, radiatorëve të QMF-së Iliridë deri në depon e fabrikës së paisjeve dhe proceseve 25.05.2023

Çmontimi i paisjeve teknologjike, kamerave, paisjeve për radhët e pacientëve 25.05.2023

Furnizim me rafte DSH 25.05.2023

Shujta për nxënësit gjatë testit TIMSS 18.05.2023

Rregullimi i arkivës për nevoja të DBF-së 18.05.2023

Hostim i të dhënave për projektin e kontrollave sistematike mjekësore DSH 18.05.2023

Kompjuter (laptop) DGJKP 15.05.2023

Transporti për “Eksodi 99” DKRS 11.05.2023 

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor për ndërtimin e bibliotekës së qytetit DKRS-së 12.05.2023

Skena dhe zërim për aktivitetet e Shëndetësisë 08.05.2023

Shërbimi i led ekranit për shfaqjen e aktiviteteve të turizmit dhe sportit DEZHT 05.05.2023

Blerja e tepisonit për skenën në Qendrën e Kulturës “Rexhep Mitrovica” 02.05.2023

Hartimi i projektit për renovim të objekteve shëndetësore QMF- Shipol 28.02.2023

Hartimi për renovim të objekteve shëndetësore AMF- Fidanishte 15.02.2023

Furnizim me ushqim dhe pije- koktej rasti për përurimin e QMF Shipol 10.02.2023

Furnizim për zyre- Drejtoria për Shëndetësi 10.02.2023

Mirëmbajtje e objekteve shëndetësore 09.02.2023

Hartimi i projektit ideor për renovimin e “Stacioni i Autobusëve”- Mitrovicë 31.01.2023

Furnizimi dhe montimi i klimës inverter për zyrën e Kryesueses së Kuvendit 22.12.2022

Koktej rasti me rastin e përurimit të objektit të QMF-së në Shipol 19.12.2022

Shërbimet kontraktuese për nevojat e QKMF-së 19.12.2022

Material zyrtar për Drejtorinë e Urbanizmit 16.12.2022

Furnizim me vegla pune për palestrën sportive “Minatori” DKRS 16.12.2022

Transport jashtë vendi me autobus- DKRS 16.12.2022

Rrënimi dhe pastrimi i ish objektit të AMF Rashan 16.12.2022

Reklama me rastin e festave të fundvitit DBF 15.12.2022

City light për festivalin e komedisë DKRS 15.12.2022

Furnizim me kartela- DKRS 14.12.2022

Renovimi i zyrës për Mbrojtje dhe Shpëtim 14.12.2022

Mirëmbajtje e paisjeve 13.12.2022

Korniza për kartën e të drejtave të pacientëve 13.12.2022

Furnizimi dhe montimi i depozitit dhe hidroforit 13.12.2022

Orë dore për punëtorët që pensionohen 13.12.2022

Shërbime shtypi 13.12.2022

Montim i skenës dhe zërimit 13.12.2022

Inqizimi i gjendjes në Vllahi, Zabërgj, Shipol dhe Rashan 13,12,2022

Furnizim me material librar QKMF 13.12.2022

Paisje tjera (80 cope patch kabell 0.5 m dhe 80 cope kabell vazhduese me tre shtekdoza) 13.12.2022

Shërbimet me lled ekran me dimensione 5mx3 m 07.12.2022

Transporti i qumështit nga fermerët deri në pikën grumbulluese në viset rurale subvencionim 02.12.2022

Ndërtimi i rrugës “Lah Nimani” në Mitrovicë 24.11.2022

Furnizim me material hargjues për Drejtorinë për Buxhet dhe Financa 29.11.2022

Furnizim me aparat digjital për nevojat e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim 23.11.2022

Riparimi, rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet sipas nevojës- Loti i II-të- Punë shtesë 23.11.2022

Riparimi, rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet- Lloti i I-rë 23.11.2022

Renovimi i objektit të Komunës së Mitrovicës (përdhesa) 22.11.2022

Termoizolimi dhe zëvendësimi i dritareve në SHFMU “Bedri Gjinaj”- Marrëveshje për mbështetje financiare me MAPL-në 22.11.2022

Renovimi i objekteve shëndetësore si vijon AMF Rashan, Zabërgj, Vllahi, dhe Shipol- Punë shtesë 22.11.2022

Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare (QMF-së) në Stan Tërg 17.11.2022

Mirëmbajtja, servisimi, furnizimi dhe mbushja me antifriz i sistemit të ngrohjes nëpër Institucione Arsimore dhe Institucione Shëndetësore 17.11.2022

Punë shtesë sipas nenit 35 pika 2.4- Renovimi i objektit të SHFMU-së “Skënderbeu” në Vaganicë Renovimi i Palestrës- Lloti- I 17.11.2022

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në qytet dhe periferi 4 Llote 17.11.2022

Furnizim me lëndë djegëse (pelet) për institucione komunale (DKA, DSH, QPS dhe BZ) 17.11.2022

Furnizim me fidane arre dhe lajthie dhe paisje tjera për sistem të ujitjes 12.11.2022

Qëndrim dhe fjetje me mëngjes për ekspertë të huaj 12.11.2022

Furnizim me uniforma për nevojat e stafit të Brigadës së Zjarrfikësve në Mitrovicë 09.11.2022

Paisje emergjente për intervenim për Brigadën e Zjarrfikësve në Mitrovicë 09.11.2022

Furnizimi dhe montimi i dyerve, dritareve, dollapëve demolim dhe gëlqerosje në IP “Gëzimi Ynë” 07.11.2022

Hartimi i projektit ideor dhe zbatues të sheshit në qytetin e Mitrovicës 01.11.2022

Ndërtimi i hapësirave për kontejner të mbeturinave 01.11.2022

Ndërtimi i urës te Liqeni Artificial- Marrëveshje mirëkuptimi në mes të Komunës, MZHR, MAPL dhe DEMOS 25.10.2022

Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve në qytet dhe periferi- 5 llote 20.10.2022

Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve në qytet dhe periferi- 5 llote 18.10.2022

Furnizim me veshmbathje për inspektor 13.10.2022

Furnizim me paisje motorike për pastrimin e Liqenit Akumulues- Ibër 13.10.2022

Furnizim me material pedagogjik 13.10.2022

Furnizimi, instalimi, montimi dhe lëshimi në përdorim i kalldasë në SHFMU “Harun Beka” në fshatin Gushavc 04.10.2022

Furnizim me koshere të bletëve dhe centrifuga për fermerët e Mitrovicës 16.09.2022

Rregullimi i shtëpisë së peshkatarëve te Liqeni Akumulues- Ibër 16.09.2022 

Termoizolimi dhe zëvendësimi i dritareve në SHFMU “Bedri Gjinaj”- Marrëveshje për mbështetje financiare me MAPL-në 02.09.2022

Furnizim me lëndë djegëse dru për ngrohje për SHLMU dhe SHFMU në Mitrovicë 01.09.2022

Demontimi, furnizimi dhe montimi i dyerve për klasa për SHFMU “Sefedin Smakolli”, “Skënderbeu”, “Trepça” dhe “Migjeni” 01.09.2022

Rregullimi i gjeneratorit në objektin e komunës 29.08.2022

Renovimi i objekteve shëndetësore si vijon AMF “Rashan”, AMF “Zabërgj”, AMF “Vllahi” dhe AMF “Shipol” 11.08.2022

Renovimi i objektit të SHFMU-së “Skënderbeu” në Vaganicë 10.08.2022

Renovimi i objektit të SHFMU-së “Skënderbeu” në Vaganicë 10.08.2022

Renovimi i objektit të SHMLT “Arkitekt Sinani”, nyjet sanitare dhe kulmi 09.08.2022

Ofrimi i shërbimeve kontraktuese shëndetësore për 3 vite 05.08.2022

Rekonstruimi (Digjitalizimi) i Sallës së Kuvendit 05.08.2022

Furnizim me klimë dhe TV për BZ në Mitrovicë 19.07.2022

Furnizim me oksigjen medicinal për nevojat e QKMF-së 05.07.2022

Furnizimi dhe montimi i kompresorit me ajr medicinal 200 L për QKMF-në 05.07.2022

Furnizim me mantilla, kllompe dhe veshmbathje për stafin shëndetësor 05.07.2022

Strategjia Komunale për Bujqësi dhe Zhvillim Malor 01.07.2022

Shërbimet e dezinfektimit, deratizimit dhe dezisektimit në objektet shëndetësore të Komunës së Mitrovicës 01.07.2022

Furnizimi dhe montimi i kamerave në QKMF, QMF-të dhe AMF-të 01.07.2022

Furnizim me sinjalizues për radhët e pacientëve 01.07.2022

Digjitalizimi i sistemit të pritjes në radhë për qytetarët 27.06.2022

Furnizimi dhe mirëmbajtja e dy e-kioskave 24.06.2022

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor (zbatues) me të gjitha fazat sipas Ligjit të Ndërtimit për renovim të objektit të komunës, objektit të DKRS-së dhe Ndërtimi i Shkollës së Muzikës 18.06.2022

Furnizim me letër të bardhë universale për kopje për Njësitë kërkuese në Komunën e Mitrovicës 15.06.2022

Riparimi, rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet 09.06.2022

Ndërtimi, riparimi dhe rregullimi i rrugëve dhe trotuareve me kubëza betoni në qytet 09.06.2022

Ndërhyrja në infrastrukturën fizike, zgjerimi i shërbimeve të integruara të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme- Donacion nga Save the Children në SHFMU “Sefedin Smakolli” në Rashan dhe në shkollën “Aziz Sylejmani” në Suhadoll 05.06.2022

Drejtësia Sociale për rom, ashkali dhe egjiptian 02.06.2022

Riparimi, rregullimi dhe mirëmbajtja e ashensorit për 12 muaj 31.05.2022

Furnizimi, montimi dhe balancimi i gomave të verës për automjete të QKMF-së 26.05.2022

Furnizim me material për zyre DGJKP 19.05.2022

Furnizim me pleh artificial për fermerët e Komunës së Mitrovicës 11.05.2022

Ofrimi i shërbimeve për sigurim dhe kontrollim teknik të automjeteve të komunës dhe institucioneve tjera komunale 06.05.2022

Furnizim me karriga lëvizëse për zyre me rrota, me mundësi ulje- ngritje me mbështetëse për duar- ngjyrë e zezë 17.04.2022

Servisimi i aparatit profesional Canon Eos 6D për Zyrën e Informimit 17.04.2022

Implementimi i platformës së E- shkollorit 12.04.2022

Ofrimi i shërbimeve juridike për nevojat e Komunës së Mitrovicës 17.03.2022

Furnizim me material zyrtar për komunë 10.03.2022

Furnizim me foto, rregullimi i tyre, dizajnimi i panove, shtypja për organizimin e përzgjedhjes së mësimdhënësve më të dalluar 01.03.2022

Furnizim me material zyrtar për Drejtorinë për Buxhet dhe Financa 25.02.2022

Furnizimi dhe montimi i klimave inverter për ShFMU “Migjeni”, Trepça”, QKMF-ja dhe ZLK- Komunë 22.12.2021

Furnizimi me mjete fizike- mësimore për ShFMU “A. Sylejmani” 22.12.2021

Furnizim me paisje të teknologjisë informative 14.12.2021

Riparimi i banjove, laminatit dhe lyerja e zyreve të QPS-së 05.12.2021

Furnizim me material zyrtar për Auditorin e Brendshëm Komunal 25.11.2021

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen “2 Korriku”- marrëveshje mirëkuptimi me MAPL-në 19.11.2021

Furnizim me laptop, projektor dhe perde për SHFMU “Eqrem Qabej” në Mitrovicë 10.11.2021

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Kutllovc- marrëveshje me Ministrinë e Zhvillimit Rural 04.11.2021

Subvencionim në furnizim dhe montim me sera të tipit Tunel 50m2 bashkëfinancim me fermerët 04.11.2021

Furnizim me inventar dhe kabinete për shkolla fillore dhe të mesme 03.11.2021

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor- DBZHR 01.11.2021

Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore- furnizimi dhe instalimi i ngrohjeve qendrore në QMF dhe AMF 26.10.2021

Furnizim me lëndë djegëse (pelet) për institucione komunale (DKA, DSH, QPS dhe BZ) 26.10.2021

Furnizimi, montimi dhe testimi me kalldo për ngrohje për SHFMU “Aziz Sylejmani” në Suhadoll 26.10.2021

Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në Mitrovicë 2021-2024 (36 muaj)- Kontratë Kornizë- 775 nxënësa 04.10.2021

Furnizim me paisje dhe pjesë të imta për mirëmbajtje të Komunës, objekteve të QKMF-së, QMF-ve, AMF-ve si dhe institucioneve shkollore për 36 muaj- Kontratë Publike Kornizë 20.09.2021

Furnizim me pemë dhe perime për çerdhen publike “Gëzimi Ynë” 17.09.2021

Rregullimi i nyjeve sanitare në SHFMU “Shaban Idrizi” në Fushë Ibër, rregullimi i nyjeve sanitare në SHMLE “Hasan Prishtina” në Mitrovicë dhe gëlqerosja e 7 klasëve në SHFMU “Migjeni” 13.09.2021

Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve për brigadën e zjarrëfiksëve në Mitrovicë 08.09.2021

Furnizim me karrige stomatologjike dhe kompresor ajri medikal 200 L 07.09.2021

Furnizimi dhe montimi i perdeve në SHFMU “Ismail Qemali” në Mitrovicë 06.09.2021

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kçiq 31.08.2021 

Shërbimet e sigurimit fizik dhe sigurimi me sistem alarmi për komunë dhe institucionet tjera komunale 31.08.2021

Furnizim me material mjekësor 09.08.2021

Furnizim me material ndërtimor për ndërtim dhe renovim të shtëpive 06.08.2021

Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen e re në Frashër- punë shtesë 06.08.2021

Furnizim me paisje tjera (klima dhe paisje për mirëmbajtje të objekteve shëndetësore) 27.07.2021

Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik 23.07.2021

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor- rotofreza 1.8 m gjerësi DBZHR 16.07.2021

Furnizim me uniforma për punëtorët shëndetsor [mantilla, kllompe, këpuca dhe uniforma për
stafin e emergjencës]15.07.2021

Shërbimet e sigurimit fizik dhe sigurimi me sistem alarmi për komunë dhe institucione tjera komunale 12.07.2021

Hartimi dhe mbikëqyrja e projekteve për investime kapitale 08.07.2021

Furnizim me paisje për sistemin e ujitjes në pemishtet ekzistuese- DBZHR 07.07.2021

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikat grumbulluese për 8 muaj 28.06.2021

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat Vërrnicë dhe rrugëve në fshatin Bare 28.06.2021

Plotësimi i rrjetit të hapësirave publike përgjatë lumit Ibër- Ndërtimi i shtigjeve të biçikletave dhe
parkut në lagjen e romëve 28.06.2021

Shërbimet e informimit përmes TV për punën e institucioneve komunale 28.06.2021

Renovimi i tualeteve të personelit, renovimi i një hapësire zyre për aktive profesionale në Gjimnazin “Frang Bardhi” 14.06.2021

Rregullimi i shkallëve dhe punët tjera përcjellëse në ShFMU “Shaban Idrizi” në Zhabar të Poshtëm 14.06.2021

Furnizim me sera të tipit tunel prej 50 m2 20.05.2021

Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të sistemit softverik për menaxhimin dhe inkasimin e taksës 18.05.2021

Transporti i nxënësve të shkollave fillore me mësim të obliguar në territorin e Mitrovicës për muajin prill, maj, qershor 07.05.2021

Transporti i nxënësve për mësim të obliguar për muajin prill, maj dhe qershor sipas nenit 35  07.05.2021

Furnizimi, ndërrimi dhe testimi i ventillatorit centrifugal i kalldajes EKO-CKS 200 SHFMU “Migjeni” 23.04.2021

Furnizim me makinë (Frezë), barkën për vendosje dhe motorin për lëvizje të barkës pastrimin e barit në liqenin akumulues 28.01.2021

Intervenime emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore 28.01.2021

Ndërtimi i objektit shëndetësor- Ambulanta e Mjekësisë Familjare fshati Koshtovë 28.01.2021

Rregullimi dhe renovimi i disa punëve në objekte shkollore në Komunën e Mitrovicës 28.01.2021

Furnizim i shkollave me ditar shkollor dhe material pedagogjik për fillimin e vitit shkollor 2020-2021,2021-2022,2022-2023 dt 28.01.2021

Furnizim me pelet për institucionet komunale 28.01.2021

Furnizim i shkollave me lëndë djegëse dru për ngrohje dhe Institucione tjera Komunale 28.01.2021

Dezinfektimi emergjent i hapësirave të disa objekteve shkollore për shkak të infektimit të personelit dhe nxënësve me virusin covid 19 28.01.2021

Furnizim emergjent me pako ushqimore për raste sociale dhe raste skamnore në Mitrovicë 28.01.2021

Furnizim me inventar dhe kabinete (banka, karriga dhe tabela shkollore) për shkolla fillore dhe të mesme 28.01.2021

Furnizim me material shtypës administrative (dokumente bllanko) për QKMF- në dhe AMF- të 28.01.2021

Furnizim i shkollave me material higjieniko- sanitar për komune, shkolla dhe institucione tjera komunale 18.01.2021

Furnizim me fidane të pemëve (arrës dhe lajthisë) 07.12.2020

Mirëmbajtja e paisjeve mjekësore në QKMF dhe AMF në Mitrovicë 21.12.2020

Furnizim me paisje për mirëmbajtje të objekteve të QKMF- së dhe QMF- së 30.11.2020

Furnizim me rafte të veçanta për muze të qytetit 21.12.2020

Furnizimi dhe blerja e librave për bibliotekën e qytetit 05.11.2020

Furnizim me automjet xhip për teren për nevoja të QKMF-së dhe QMF- të 27.11.2020

Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve në Shipol të Mitrovicës 17.07.2020

Furnizim me Aparat- Camer për nevojat e Zyrës së Informimit (Kabineti i Kryetarit) 11.11.2020

Furnizim me paisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësore 15.10.2020

Furnizimi dhe montimi i kamerave dhe paisjeve përcjellese në SHFMU “Dr. Xheladin Deda” 01.08.2020

Ndërtimi dhe rregullimi i fushave të vogla sportive 15.09.2020

Dezinfektimi i hapësirave të objekteve institucionale dhe objekte kolektive për shkak të pandemisë Covid- 19 11.05.2020

Furnizimi i shkollave me ditar shkollor dhe material pedagogjik për fillimin e vitit shkollor 2020-
2021;2021-2022;2022-2023 09.11.2020

Furnizim me paisje për kuzhinë për IP “Gëzimi Ynë” 21.12.2020 

Furnizimi dhe blerja e një fshise për pastrimin e parketit në palestrën “Minatori” 19.11.2020

Furnizim me pako ushqimore dhe higjienike për familje gjendje sociale skamnore nga ZKKK 03.12.2020

Furnizim me karrigë stomatologjike për nevoja të QKMF-së dhe QMF-të 21.12.2020

Furnizim me karrigë stomatologjike për nevoja të QKMF-së dhe QMF-të 21.12.2020

Mirëmbajtja e paisjeve kundër zjarrit në objektin e komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale 21.12.2020

Rregullimi i nyjeve sanitare në objektin e ndërtesës së Komunës 05.10.2020

Furnizim me pemë dhe perime për IP “Gëzimi Ynë ” 30.09.2020

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikën grumbulluese 30.09.2020

Furnizim me pemë dhe perime për IP “Gëzimi Ynë” 30.09.2020

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Bajgorë- Marrëveshje mirëkuptimi me MZHR-në 12.08.2020

Ofrimi i shërbimeve për bllokim dhe zhvendosje të automjeteve me marimangë nga rrugët dhe vendet e ndaluara për parking në territorin e Komunës së Mitrovicës 13.08.2020

Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen e re në fsh. Frashër 29.06.2020

Furnizim Emergjent me pako ushqimore për raste sociale 11.05.2020

Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve të komunës dhe institucioneve tjera komunale 10.08.2020

Furnizime Emergjente Mjekësore- Preparate dhe paisje tjera për shkak të pandemisë Covid-19 14.04.2020

Ndërtimi i lapidarit të martirëve “Lagjja e Kovaqëve” Mitrovicë 20.03.2020

Furnizimi dhe montimi i serrave të tipit Tunel 50 m2 komplet me montim (10×5) 50 cope 04.05.2020

Gëlqerosja e shkollës- SHMLT “Arkitekt Sinani”- Mitrovicë 23.12.2019

Furnizim me pushkë impulsive për fikjen e zjarrit, pompa thithëse motorike me gypa përcjellëse dhe shpinore 20 L 17.12.2019

Furnizim me shporet industrial elektrik në IP “Gëzimi Ynë” 17.12.2019

Furnizim me ushqim dhe material higjienik për çerdhen e fëmijëve në arsimin parashkollor Q.F “Gëzimi Ynë” 06.12.2019

Furnizim me pajisje për subvencionimin e fermerëve me mekanizëm bujqësor 02.12.2019 

Mirëmbajtja dhe pastrimi i objekteve të Komunës dhe institucioneve tjera komunale 04.12.2019

Renovimi i objektit të DKRS-së dhe Bibliotekës 27.11. 2019 

Furnizim me inventar dhe mobile për DKRS, DBZHR, DSHPI DHE DBF 18.11.2019

Furnizim me farë gruri dhe pleh artificial 07.10.2019

Furnizim me fletushka, pano dhe postera për aktivitete të ndryshme për DKRS 29.10.2019

Rregullimi i terreneve sportive dhe nyjeve sanitare në SHFMU “Eqrem Qabej”- marrëveshje mirëkuptimi me MZHR 15.10.2019

Furnizim me kallda për ngrohje në SHFMU Sefedin Smakolli- Rashan 09.10.2019 

Rregullimi, furnizimi dhe debllokimi i rrjetit të kanalizimit në qytetit 08.10.2019 

Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë në fshatin Gushavc- bashkëfinancim me MAPL- në 15.10.2019

Krijimi i hapësirave gjelbëruese dhe rekreative për fëmijë në Mitrovicë 01.10.2019

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë në kujdesin dhe zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme në Kosovë 21.10.2019 

Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Gushavc në Mitrovië- marrëveshje mirëkuptimi me MASHTI-n 25.10.2019

Mirëmbajtja, ngritja dhe revitalizimi i sipërfaqeve të gjelbëruara dhe parqeve në qytet 08.10.2019 

Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica në Mitrovicë- bashkëfinancim me MMPH 28.10.2019

Rregullimi i shtratit të lumit Ibër në Mitrovicë- bashkëfinancim me MMPH 28.10.2019

Mirëmbajtja dhe pastrimi i lumenjëve Trepça dhe Lushta në Mitrovicë- bashkëfinancim me MMPH 30.10.2019

Furnizim i shkollave me ditar shkollor dhe material pedagogjik për fillim të vitit shkollor 2019-2020 05.09.2019

Rregullimi i oborreve dhe fushave sportive në disa shkolla të Mitrovicës 14.08.2019

Gëlqerosja e objekteve shkollore në Komunën e Mitrovicës 06.08.2019

Mirëmbajtja e varrezave dhe lapidareve në qytetin e Mitrovicës 02.08.2019

Shërbimet e informimit nëpërmjet TV për punën e institucioneve të Komunës së Mitrovicës 18.07.2019

Furnizim me material ndërtimor për ndërtim të shtëpive 15.07.2019

Furnizim me shoqëri të bletëve dhe koshere të bletëve 15.07.2019

Ndërtimi dhe vendosja e shkallëve emergjente në disa objekte shkollore 02.07.2019

Furnizimi dhe montimi i kalldasë në SHFMU A.Shabani- Mitrovicë 04.07.2019

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës dhe kanalizimit në Zhabar (Fushë Ibër) 17.07.2019.

Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësve, stacioneve të pompimit 21.06.2019 

Dizajnimi dhe realizimi artistik i shtatores së dëshmorit të kombit Harun Beka dhe punët tjera përcjellëse përreth shtatores 14.06.2019

Riparimi, rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet dhe periferi 28.06.2019

Ndërtimi i monumentit për masakren e tregut në Mitrovicë 19.06.2019

Mirëmbajtja, revitalizimi dhe ngritja e sipërfaqeve të gjelbëruara në qytet 03.05.2019

Mirëmbajtja dhe furnizim me material për mirëmbajtjen e objekteve shëndetësore 14.05.2019

Furnizim me material shpenzues shëndetësor për nevojat e DSH-së 03.05.2019

Furnizimi me sera të tipit Tunel 50m2 dhe 200 m2 11.04.2019

Sanimi i dëmeve të shkaktuara nga era në kulmin e SHFMU E.Peci- Rahovë 26.04.2019

Furnizimi, vendosja, montimi i semaforëve dhe mirëmbajtja e semaforëve 3 vjeqare në qytetin e Mitrovicës 26.04.2019

Hartimi i projekteve për investime kapitale, mbikëqyrja e projekteve dhe hartimi i projekteve në pronë komunale 30.04.2019

Menaxhimi i mbeturinave të egra, larja, fshirja, dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe punët emergjente në qytetin e Mitrovicës 19.02.2019