Republika e Kosoves

Mitrovicë e Jugut

Njoftim për anulim

Furnizimi, vendosja dhe montimi i gjashtë kiosqeve në sheshin e qytetit në Mitrovicë 08.07.2022

Furnizim me automjete (kamiona) zjarrfikës sulmues përcjellës për Brigadën e Zjarrfikësve në Mitrovicë 06.07.2022

Furnizim me uniforma për nevojat e stafit të Brigadës së Zjarrfiksëve në Mitrovicë 28.06.2022

Hartimi i projektit ideor dhe zbatues për kiosqe, furnizimi dhe montimi i tyre në sheshin e qytetit 15.06.2022

Furnizim me paisje motorike për pastrimin e liqenit 03.06.2022

Rregullimi i shtëpisë së peshkatarëve 25.05.2022

Drejtësia Sociale për rom, ashkali dhe egjiptian 04.04.2022

Furnizim me pleh artificial për fermerët e Komunës së Mitrovicës 01.04.2022

Vendosja e shkallëve dhe rrethojave metalike në palestrën sportive 04.02.2022

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në qytet dhe periferi 14.12.2021

Ndërtimi i urës në liqenin artificial dhe rregullimi i hapësirës përreth liqenit- marrëveshje mirëkuptimi me DEMOS-in 17.11.2021

Furnizimi, montimi dhe testimi me kalldo për ngrohje për SHFMU “Aziz Sylejmani” në Suhadoll 05.10.2021

Ndërtimi i urës në Liqenin Artificial dhe rregullimi i hapësirës përreth liqenit- marrëveshje
mirëkuptimi me DEMOS-in 06.09.2021

Ndërtimi i rrugëve në fshatrat Broboniq, Maxherë, Rashan, dhe Vaganicë 14.07.2021

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikat grumbulluese për 8 muaj 28.05.2021

Shërbimet e Informimit përmes TV-së për punën e institucioneve komunale 27.04.2021

Furnizim me makinë për pastrimin e barit në Liqenin Akumulues 03.09.2020

Furnizim me paisje për kuzhinë për IP “Gëzimi Ynë” 22.10.2020 

Furnizimi dhe blerja e një fshise për pastrimin e parketit në palestren “Minatori” 07.10.2020

Furnizim me pemë dhe perime për IP “Gëzimi Ynë” 21.07.2020

Subvencionimi i fermerëve për transportin e qumështit deri në pikën grumbulluese 09.06.2020

Transporti i klubeve, ansamblit dhe trupës së teatrit për aktivitet të ndryshme, rinore brenda territorit të Kosovës 2020-2021 12.06.2020

Furnizim me bombola me oksigjen 03.09.2020

Furnizim me makinë për pastrimin e barit në Liqenin Akumulues 03.09.2020

Furnizim me makinë për pastrimin e barit në Liqenin Akumulues 03.09.2020 

Furnizim me shporet industrial elektrik në IP “Gëzimi Ynë” 26.11.2019

Rregullimi i nyjeve sanitare (Gjimnaz) 24.07.2019